Thời sự chính trị - Xã Linh Trường - Gio Linh


 
hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang

Lực lượng công an huyện cùng lực lượng Công an xã Linh Trường, trưởng các ngành đoàn thể xã, trưởng...

hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang

Lãnh đạo Huyện uỷ Gio Linh cùng lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã Linh Trường kiểm tra khu tái đình cư tại...

hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang

Kiểm tra đường giao thông liên quan đến việc vận chuyển đất phục vụ dự án đường cao tốc Bắc- Nam

hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01/KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về " Đẩy mạnh...

hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang

Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Xã Linh Trường lần thứ 2, nhiệm kỳ 2024 – 2029

hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang

Tổ chức cuộc họp về việc giải quyết nhu cầu Tái đình cư và triển khai một số nhiệm vụ khi giải phóng...

hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang

Kế hoạch tuyên truyền CCHC xã Linh trường năm 2024

hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang

Tổ chức gặp mặt công dân lên đường nhập ngũ và đón quân nhân xuất ngũ trở về địa phương năm 2024

hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang

Hội Nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang

Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Gio Linh giai...