Chi tiết bài viết - Xã Linh Trường - Gio Linh


 Để chuẩn bị tốt cho kì họp thứ II, HĐND xã khóa II nhiệm kì 2021_2026, Hôm nay thường trực HĐND xã đã tổ chức họp thường trực HĐND. Tại phiên họp này đã bàn bạc và đi đến thống nhất cao lựa chọn các nội dung đưa vào kì họp để báo cáo với cử tri toàn xã. Các văn bản, kế hoạch, báo cáo và các nhiệm vụ trọng tâm đưa ra sát đúng với thực tế, giải trình những thắc mắc của người dân tại kì họp trước, những gì làm được, chưa làm được, những thuận lợi và khó khăn chung của toàn xã để người dân hiểu và cùng với những trăn trở, khó khăn của đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã chung tay góp sức cùng với địa phương nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị chung trong năm 2021